Oog afwijkingen

BIJZIENDHEID EN VERZIENDHEID

Bijziendheid en verziendheid zijn zeer veel voorkomende oogafwijkingen, die over het algemeen goed met een bril of contactlenzen kunnen worden gecorrigeerd.


 

Bijziendheid (Myopie)

Wanneer u bijziend bent, heeft u moeite met het scherp zien van objecten op afstand. 

Uw zicht is scherp en helder wanneer naar objecten dichtbij kijkt, maar hoe verder u kijkt, hoe vager de objecten worden. Hierdoor kunt u problemen krijgen met autorijden, sporten en het herkennen van mensen op afstand. Dit kan leiden tot geirriteerde ogen, hoofdpijn en vermoeidheid.

Bijziendheid treedt op wanneer het oog te lang is (vanaf de voorkant naar de achterkant gemeten) of wanneer de bolling van het hoornvlies te groot is. Hierdoor komen de inkomende lichtstralen vóór het netvlies samen en kan het oog niet scherp stellen op objecten veraf.

Hoewel bijziendheid op iedere leeftijd kan ontstaan, begint het meestal in de puberteit. Het komt niet vaak voor dat bijziendheid nog optreedt na het dertigste levensjaar. Oudere mensen kunnen overigens als gevolg van cataract nog wel bijziendheid ontwikkelen.


 

Verziendheid (Hypermetropie)

Bent u verziend, dan ziet u objecten in de verte helder en scherp, maar heeft u moeite om juist de dingen dichtbij scherp te zien. In heel ernstige gevallen van verziendheid ziet u zowel dichtbij als veraf niet meer scherp. Verziendheid heeft effect op dagelijkse bezigheden als lezen, schrijven en andere  precisietaken dichtbij. Het leidt tot zere ogen, hoofdpijn en vermoeidheid.

Verziendheid treedt op wanneer het oog te kort is (vanaf voorkant naar de achterkant gemeten) of wanneer de bolling van het hoornvlies te klein is. Hierdoor komen de inkomende lichtstralen achter het netvlies samen en kan het oog niet scherp stellen op objecten dichtbij.

Kinderen kunnen geboren worden met verziendheid, maar naarmate het lichaam  en de ogen zich ontwikkelen, herstelt dit zich vaak vanzelf. Volwassen kunnen verziendheid ontwikkelen in een later stadium, vaak als ze de middelbare leeftijd hebben bereikt.

Dit laatste wordt gezien als een aparte vorm van verziendheid, leeftijd gerelateerde of ouderdoms verziendheid, ook wel presbyopie genoemd.